header12
Ústav
geologie a pedologie
Jste 71549. návštěvník
těchto stránek od 1.1.2011.
Ústav geologie a pedologie
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 3
613 00 Brno

materiály ke stažení

- pro zobrazení dokumentů ve formátu PDF je nutný prohlížeč Adobe Acrobat Reader
– k dispozici je rovněž mapový server ŠLP Křtiny

Harmonogramy jednotlivých předmětů
– rozvrh učebny B11 pro letní semestr 2014/2015
– rozvrh Ústavu geologie a pedologie pro letni semestr 2014/2015

Pedologické předměty

Formuláře a podklady pro výuku

– laboratorní postupy využívané posluchači všech oborů (pdf)
– závěrečný formulář do cvičení a pro vlastní ujasnění znalostí a dovedností nabytých v rámci pedologických praktik (pdf, doc)
– zadání semestrální práce z Pedologie (pdf)
– terénní zápisník pro hlavní cvičení a pro zpracování semestrálních prací (pdf)
– terénní hodnocení půdních vlastnosti FAO (pdf)
– laboratorní řád pedologické laboratoře a přípravny vzorků (pdf)

Informační zdroje

Učební texty:

Základy nauky o půdě: neživé složky půdy (Šimek, M. 2003)
Rejšek, K. (1999): Lesnická pedologie – vybrané statě o terénním šetření (Rejšek 1999)
Lesnická pedologie pro posluchače LDF Mendelu v Brně (Vavříček, Kučera 2015)
Atlas lesních půd(Vavříček, Šimková)
Odběr půdních vzorků a půdoznalecká terénní šetření (Vranová, Rejšek)
Procesy v půdě (Vranová, Rejšek)
Rašeliny, jejich využití a ochrana zdrojů (Vavříček)
Péče o úrodnost půd v lesích a lesních školkách (Vavříček)
Půdní mikromorfologie jako inovace pedologických předmětů (Bajer)

Půdní taxonomie:

Americká klasifikace
Global Soil Regions (194 KB)
Soil Taxonomy 1999, 2edition (9.67 MB)
Maps from Soil Taxonomy, 2edition (15.14 MB)
Errata for Soil Taxonomy, 2edition (3.47 KB)
Keys for Soil Taxonomy (1.64 MB)

Klasifikace FAO UNESCO
World reference base for soil resources 1999 (anglická verze) (439 kB)
Lecture notes on the major soils of the world (12,7 MB)
Base de reference mondiale pour les ressources en sols 1999 (franc. verze) (296 kB)
World reference base for soil resources 2006 (anglická verze) (614 kB)

Ostatní
Elektronický taxonomický klasifikační systém půd ČR

Klasifikace půd Slovenska (250 kB)
Taxonomický klasifikační systém půd ČR (Jan Němeček a kol.) v lesnické praxi (1,48 MB)
Morfogenetický klasifikační systém (241 kB)
Srovnání hlavních genetických taxonů hlavních klasifikačních systémů (100 kB)

Geologické předměty
– tématické okruhy ke zkoušce z Geologie (pdf)
– výukový program – mineralogie a petrologie (exe, 44 MB)

Mineralogie
– Úvod do mineralogie – systém a textová část (pdf, doc)
– Fotodokumentace minerálů – exe (4,8 MB)

Petrologie
– Přehled hornin – přehledná tabulka včetně chemismu (pdf, doc)

– Fotodokumentace hornin – exe (5 MB)

Atlas základních hornin Českého masívu (autor: V Vránová, P. Šimková)

Aplikovaná geologická mapa ŠLP (906.54 KB) (autor: A. Bajer, J.Houška)

Geologická charakteristika území ŠLP Křtiny (autoři A. Bajer, V. Hybler, S. Jelinek)
– skripta do petrologie (pdf, 21,8 MB)

Rašeliny – jejich zdroje a využití

© Ústav Geologie a Pedologie | 2008 - 2018 | Developed by www.jirman.info