header9
Ústav
geologie a pedologie
Jste 71549. návštěvník
těchto stránek od 1.1.2011.
Ústav geologie a pedologie
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 3
613 00 Brno

Věda a výzkum

Řešené projekty
Výběr z publikací

Řešené projekty

 • Nové sloučeniny ve vodorozpustných kořenových exsudátech Ambrosia artemisiifolia kultivované za rozdílných podmínek. Specifický výzkum, 2014-2016, garant doc. RNDr. Pavel Formánek, Ph.D.
 • Revitalizace ekosystémových jednotek s využitím ekologických přístupů na stanovištích v minulosti antropogenně ovlivňovaných lokalit a extrémních lokalit současnosti. NAZV, 2013-2017, řešitelé doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček, Ing. Aleš Kučera, Ph.D., Ing. Jan Pecháček, Ph.D., Ing. Peter Dundek, Prof. Ing. Klement Rejšek, CSc.
 • Historické využívání krajiny Českomoravské vrchoviny v pravěku a středověku. MK, 2013-2016, spoluřešitelé doc. Mgr. Aleš Bajer, Ph.D., Ing. Aleš Kučera, Ph.D.
 • Studium zmírnění fytotoxicity půd smrkových ekosystémů rozdílného způsobu obhospodařování a věku s důrazem na kořenové exsudáty, rozklad organické hmoty a zpřístupnění živin z jejich zdrojů. IGA, 2013-2015, garant Prof. Ing. Klement Rejšek, CsC.
 • Dynamika přirozené obnovy v ekologických podmínkách porostních mezer na příkladu ŠLP Křtiny. IGA 2013-2015, spoluřešitel Ing. Aleš Kučera, Ph.D.
 • Aplikace spektroskopických metod při studiu distribuce stopových prvků v dřevní hmotě. IGA, 2013, garant doc. Mgr. Jindřích Kynický, Ph.D.
 • OPVK Akademie. OPVK, 2012-2015, garant klíčové aktivity doc. Ing. Aleš Bajer, Ph.D.
 • Využití nových organominerálních stimulačních přípravků a přirozených organických materiálů k obnově a revitalizaci abioticky i bioticky poškozovaných lesních porostů. TAČR, 2012-2014, řešitelé doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček, Ing. Aleš Kučera, Ph.D., Ing. Jan Pecháček, Ph.D., Ing. Peter Dundek, Prof. Ing. Klement Rejšek, CSc.
 • Platforma pro spolupráci v oblasti formování krajiny. OPVK 2012-2014, garant klíčové aktivity doc. Ing. Aleš Bajer, Ph.D.
 • Půdní mikromorfologie jako inovace pedologických předmětů. FRVŠ 2012, garant doc. Ing. Aleš Bajer Ph.D.
 • Karbonatity. Specifický výzkum, 2012, garant doc. Mgr. Jindřich Kynický, Ph.D.
 • Veselí nad Moravou – středověký hrad v říční nivě. GAČR 2011-2014, spolupracovník doc. Ing. Aleš Bajer, Ph.D.
 • Perspektivy krajinného managementu – inovace krajinářských disciplín. OPVK 2011-2013, interní lektor doc. Ing. Aleš Bajer, Ph.D., Ing. Aleš Kučera, Ph.D.
 • Vývoj půd, paleopůd a ekosystémů v kvartéru na vybraných lokalitách území jihovýchodní a jižní Moravy s využitím půdní mikromorfologie a získaných půdních výbrusů pro inovaci výuky pedologie a geologie. FRVŠ, 2011, garant Prof. Ing. Klement Rejšek, CSc.
 • Vzdělávání a týmová spolupráce v oblasti regenerace krajiny intenzívně narušené lidskou činností. OPVK 2010-2012, garant klíčové aktivity doc. Mgr. Jindřich Kynický.
 • Středoevropský technologický institut. VC, 2009-2015, garant doc. Mgr. Jindřich Kynický, Ph.D.
 • Rozšíření současných poznatků o bioticky přístupných aminokyselinách v půdě a jejich utilizaci půdními mikroorganizmy či kořeny rostlin. IGA, 2010-2012, garant Prof. Ing. Klement Rejšek, CSc.
 • Bodová revitalizace půdy při obnově lesa v 7. a 8. LVS v PLO Hrubý Jeseník. GS LČR, 2008-2012, garant doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček.
 • Multimediální atlas základních typů půd ČR se zaměřením na edatop lesních ekosystémů (verze 2.0) – rozšíření a doplnění. FRVŠ, 2008, garant doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček.
 • Acidifikace půd v přirozených lesních ekosystémech mimo dosah lokálních zdrojů znečištění. Zhodnocení současného stavu a predikce budoucího vývoje. GAČR, 2007-2011, garant Ing. Aleš Kučera, Ph.D.
 • Revitalizace půdního prostředí valů v 7. LVS Krušných hor s návrhem dalších opatření pro obnovu lesa. GS LČR, 2006-2010, garant doc. Dr. Ing. Dušan Vavříček.

Výběr z publikací

Rejšek, Klement – Hruška, Jiří – Kuba, Lukáš – Tichá, Renáta – Drobný, Daniel – Formánek, Pavel – Vranová, Valerie A methodological contribution to use of Ground-Penetrating Radar (GPR) as a tool for monitoring contamination of urban soils with road salt. Urban Ecosystems. 2015. sv. 17, č. 4, ISSN 1083-8155.
Rejšek, Klement Fyzikálně-chemické a biochemické vlastnosti urbánních půd. Zahradnictví. 2014. sv. 13, č. 1, s. 42–43. ISSN 1213-7596.
Formánek, Pavel – Rejšek, Klement – Vranová, Valerie Effect of elevated CO2, O3, and UV radiation on soils. The Scientific World Journal. 2014. sv. 2014, č. 2014, Article ID 730149, s. 1–8. ISSN 1537-744X. URL: http://www.hindawi.com/journals/tswj/2014/730149/
Datta, Rahul – Vranová, Valerie – Pavelka, Marian – Rejšek, Klement – Formánek, Pavel Effect of soil sieving on respiration induced by low-molecular-weight substrates. International Agrophysics. 2014. sv. 28, č. 1, s. 119–124. ISSN 0236-8722.
Samec, Pavel – Kučera, Aleš – Rejšek, Klement Soil heterogeneity reflected in biogeography of beech forests in the borderland between the bohemian massif and the outer western Carpathians. Ekológia. 2014. sv. 33, č. 4, s. 321–343. ISSN 1335-342X.
Holík, Ladislav – Rejšek, Klement – Vranová, Valerie – Shivani, – – Mishra, Pawan Kumar Effect of different organic acid on their enantiomers on proteolytic property of soil. Journal of Applicable Chemistry. 2013. sv. 2, č. 2, s. 338–342. ISSN 2278-1862. URL: http://www.joac.info/ContentPaper/2013/29.pdf
Vranová, Valerie – Rejšek, Klement – Formánek, Pavel Aliphatic, cyclic and aromatic organic acids, vitamins and carbohydrates in soil: a review. The Scientific World Journal. 2013. sv. 2013, č. Article Number: 524239, s. 1–15. ISSN 1537-744X. URL: http://dx.doi.org/10.1155/2013/524239
Vavříček, Dušan – Pecháček, Jan – Dundek, Peter – Marosz, Karel – Rejšek, Klement – Baláž, Gabriel – Šavrda, Zdeněk – Janoušek, Josef – Žid, Tomáš Využití nových organominerálních stimulačních přípravků a přirozených organických materiálů k obnově a revitalizaci abioticky a bioticky poškozovaných lesních porostů.  Mendelu Brno, LDF. 2013.
Rejšek, Klement Regionální geologie České republiky a zdroje stavebního a dekoračního kamene. Keramický zpravodaj. 2013. sv. 29, č. 3-4, s. 1–7. ISSN 1210-2520.
Vranová, Valerie – Rejšek, Klement – Formánek, Pavel Využití stabilního d13C-CO2 v determinaci zdrojů půdní respirace. Listy cukrovarnické a řepařské. 2013. sv. 129, č. 9-10, s. 298–299. ISSN 1210-3306. URL: http://www.cukr-listy.cz/on_line/2013/PDF/298-299.pdf
Rejšek, Klement – Mišič , Miha – Eichler, František Sustainable forestry and iron compounds in karstic soils: qualitative and semi-quantitative results focused on an occurrence of Fe-compounds on mineral particles. Journal of Forest Science. 2012. sv. 58, č. 9, s. 410–424. ISSN 1212-4834. URL: http://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/75874.pdf
Vranová, Valerie – Zahradníčková, Helena  – Janouš, Dalibor – Skene, Keith  – Matharu, Avtar – Rejšek, Klement – Formánek, Pavel The significance of D-amino acids in soil, fate and utilization by microbes and plants: review and identification of knowledge gaps. Plant and Soil. 2012. sv. 354, č. 1-2, s. 21–39. ISSN 0032-079X.
Rejšek, Klement – Vranová, Valerie – Pavelka, Marian – Formánek, Pavel Acid phosphomonoesterase (E.C. 3.1.3.2) location in soil. Journal of Plant Nutrition and Soil Science. 2012. sv. 175, č. 2, s. 196–211. ISSN 1436-8730. URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jpln.201000139/pdf
Rejšek, Klement – Kučera, Aleš Půda jako součást trvalých produkčních podmínek stanoviště a lesnická strategie managementu území se zvláštním statutem ochrany. In: KULHAVÝ, J. — MENŠÍK, L. Les a dřevo : podpora funkčně integrovaného lesního hospodářství a využívání dřeva jako obnovitelné suroviny : významné výsledky institucionálního výzkumu Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně v období 2005-2011. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2012. s. 456–463. ISBN 978-80-7375-608-6.
Vranová, Valerie – Rejšek, Klement – Skene, Keith – Formánek, Pavel Non-protein amino acids: plant, soil and ecosystem interactions. Plant and Soil. 2011. sv. 342, č. 1-2, s. 31–48. ISSN 0032-079X.
Rejšek, Klement – Holčíková, Petra – Kuráž, Václav – Kučera, Aleš – Dundek, Peter – Formánek, Pavel – Vranová, Valerie Saturated hydraulic conductance of forest soils affected by track harvesters. Journal of Forest Science. 2011. sv. 57, č. 7, s. 321–339. ISSN 1212-4834.
Dundek, Peter – Vranová, Valerie – Rejšek, Klement – Pavelka, Marian – Kynický, Jindřich – Brtnický, Martin – Formánek, Pavel Mineralization of enantiomers of glutamic acid in soil. Amino Acids. 2011. sv. 41, č. suppl 1, s. 68. ISSN 0939-4451.
Vranová, Valerie – Pavelka, Marian – Rejšek, Klement – Formánek, Pavel Impact of land-use change on seasonal dynamics of total protein flow from roots of mountain meadow plant communities. In: Mountain Ecosystems: Dynamics, Management and Conservation. 1. vyd. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2011. s. 93–100. ISBN 978-1-61209-306-2.
Rejšek, Klement – Formánek, Pavel – Vranová, Valerie The Soil Amino Acids: Quality, Distribution and Site Ecology. 1. vyd. New York: Nova Science Publishers, Inc., 2010. 222 s. ISBN 978-1-61668-335-1.
Merlos Rodrigo, Miguel Angel – Zítka, Ondřej – Krejčová, Ludmila – Hynek, David – Masařík, Michal – Kynický, Jindřich – Heger, Zbyněk – Adam, Vojtěch – Kizek, René Electrochemical microarray for identification pathogens: A review. International Journal of Electrochemical Science. 2014. sv. 9, č. 7, s. 3431–3439. ISSN 1452-3981.
Nguyen, Viet Hoai – Tmejová, Kateřina – Krejčová, Ludmila – Hynek, David – Kopel, Pavel – Kynický, Jindřich – Adam, Vojtěch – Kizek, René Electrochemical characterization of PNA oligonucleotide of neuraminidase gene. International Journal of Electrochemical Science. 2014. sv. 9, č. 7, s. 3364–3373. ISSN 1452-3981.
Kenšová, Renáta – Hynek, David – Kynický, Jindřich – Novotná, Marie – Eckschlager, Tomáš – Adam, Vojtěch – Hubálek, Jaromír – Kizek, René Determination of metal ions in the plasma of children with tumour diseases by differential pulse voltammetry. International Journal of Electrochemical Science. 2014. sv. 9, č. 8, s. 4675–4691. ISSN 1452-3981.
Cheng, Xu – Taylor, Rex – Kynický, Jindřich – Chakhmouradian, Anton – Song, Wenlei  Origin of carbonatites in the South Qinling orogen: Implications for crustal recycling and timing of collision between the South and North China Blocks. Geochimica et Cosmochimica Acta. 2014. sv. 143, č. 15 October, s. 189–206. ISSN 0016-7037.
Vašinová Galiová, Michaela  – Čopjaková, Renata  – Škoda, Radek – Štěpánková, Kateřina – Vaňková, Michaela – Kuta, Jan – Prokeš , Lubomír – Kynický, Jindřich – Kanický, Viktor 2D elemental mapping of sections of human kidney stones using laser ablation inductively-coupled plasma-mass spectrometry: Possibilities and limitations. Spectrochimica Acta – Part B: Atomic Spectroscopy. 2014. sv. 100, č. 15 February 2013, s. 105–115. ISSN 0584-8547.
Kynický, Jindřich – Cihlářová, Hana – Pecina, Václav – Pangrác, Jan – Krejčíř, David – Suk, Pavel – Juřička, David – Hladký, Jan – Brtnický, Martin – Kynický, Jan Krása hydrotermální mineralizace W-Cu(Ag)-Sn ložiska Panasqueria v Portugalsku. Minerál. 2014. sv. 3, č. 22, s. 56–65. ISSN 1213-0710.
Kynický, Jindřich – Cihlářová, Hana – Jánošíková, Lucie – Juřička, David – Brtnický, Martin – Hladký, Jan – Kynický, Jan Nález unikátního pegmatitu v Jablonci nad Nisou. Minerál. 2014. sv. 1, č. 22, s. 19–26. ISSN 1213-0710.
Cihlářová, Hana – Kučera, Aleš – Kynický, Jindřich Primary succession in abandoned clay schist quarries, Opava district. 1. vyd. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. 105 s. 1. ISBN 978-3-8484-2762-8.
Cheng, Xu – Taylor, Rex – Kynický, Jindřich – Chakhmouradian, Anton – Song, Wenlei  Comparison of fluorite geochemistry from REE deposits in the Panxi region and Bayan Obo, China. Journal of Asian Earth Sciences. 2012. sv. 57, č. September, s. 76–89. ISSN 1367-9120.
Gigantické ložisko Bayan Obo v Číně, část I.: Hlavní typy rud REE-Fe-Nb-ScKynický, Jindřich – Cihlářová, Hana – Smith, Martin  – Cheng, Xu – Chakhmouradian, Anton – Reguir, Katarina – Kempe, Ulf – Galiová, Michaela Gigantické ložisko Bayan Obo v Číně, část I.: Hlavní typy rud REE-Fe-Nb-Sc. Zprávy o geologických výzkumech v roce . 2012. sv. 2012, č. 1, s. 226–331. ISSN 0514-8057.
Cheng, Xu – Taylor, Rex – Kynický, Jindřich – Chakhmouradian, Anton – Song, Wenlei  – Wang, Linjun  The origin of enriched mantle beneath North China block: Evidence from young carbonatites. Lithos. 2011. sv. 127, č. 1-2, s. 1–9. ISSN 0024-4937.
Vavříček, Dušan – Pecháček, Jan – Dundek, Peter – Kučera, Aleš – Marosz, Karel – Rejšek, Klement – Janoušek, Josef Využití nových organominerálních stimulačních přípravků a přirozených organických materiálů k obnově a revitalizaci abioticky a bioticky poškozovaných lesních porostů – II. díl.  LDF Mendelu v Brně. 2014.
Vavříček, Dušan – Pecháček, Jan – Kučera, Aleš – Dundek, Peter – Marosz, Karel – Janoušek, Josef Revitalizace ekosystémových jednotek s využitím ekologických přístupů na stanovištích v minulosti antropogenně ovlivňovaných lokalit a extrémních lokalit současnosti-I.díl.  LDF Mendelu v Brně. 2014.
Ehrenbergerová, Lenka – Kučera, Aleš – Vršanová, Marie Tourist Foot Trail of Cocoa in Huayhuantillo, Peru. In FIALOVÁ, J. — PERNICOVÁ, D. Public recreation and landscape protection – with man hand in hand?. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně, 2014, s. 321–325. ISBN 978-80-7375-952-0.
Vavříček, Dušan – Ulrich, Radomír – Kučera, Aleš Ochrana půdy v těžebně-dopravní činnosti. 1. vyd. Mendelu v Brně: Mendelu v Brně, 2014. 100 s. 1. ISBN 978-80-7509-148-2.
Samec, Pavel – Kučera, Aleš – Rejšek, Klement Soil heterogeneity reflected in biogeography of beech forests in the borderland between the bohemian massif and the outer western Carpathians. Ekológia. 2014. sv. 33, č. 4, s. 321–343. ISSN 1335-342X.
Kupec, Petr – Kučera, Aleš – Oprchal, Jan – Kriegler, Štěpán „BAWANUR“ Feasibility Study $ Design for Bawanur Dam & Garmian Irrigation Canal in Garmian, Stage 3 – Garmian Irrigation Scheme and Canal Projects, C3. Garmian Irrigation Scheme Project.
Kučera, Aleš – Holík, Ladislav – Marosz, Karel – Martiník, Antonín – Vavříček, Dušan Changes in forms of available nitrogen and respiration in soils of beech forest as a reaction to a deforestation resulting from wind storm. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2013. sv. 61, č. 1, s. 107–113. ISSN 1211-8516. URL: http://dx.doi.org/10.11118/actaun201361010107
atKučera, Aleš – Rejšek, Klement – Dundek, Peter – Marosz, Karel – Samec, Pavel – Sýkora, Jan Specificatin of Beechwood soil milieu based on chosen soil properties, aiming the Fageta paupera habitat. Journal of Forest Science. 2011. sv. 57, č. 5, s. 185–191. ISSN 1212-4834.
Kučera, Aleš – Rejšek, Klement – Dundek, Peter – Samec, Pavel – Marosz, Karel – Sýkora, Jan Discussion about ecological nature and classification of Fagetum nudum communities classified as a type of Medio-European acidophilous beech forests. Beskydy. 2010. sv. 3, č. 2, s. 159–166. ISSN 1803-2451.
Vavříček, Dušan Péče o úrodnost půd v lesních školkách. In Péče o půdu v lesních školkách – Sborník referátů přednesených na instruktážním kurzu. Cejl 32, 602 00 Brno: Tribun EU s.r.o., 2011, s. 46–77. ISBN 978-80-263-0022-9.
Šavrda, Zdeněk – Vavříček, DušanMENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Hnojivo s potenciálním účinkem na stimulaci růstu plodin. ŠAVRDA, Z. — VAVŘÍČEK, D. 27010, Úřad průmyslového vlastnictví, Česká republika.
Ulrich, Radomír – Vavříček, Dušan Certifikovaná metodika ukazatelů a systému technologických postupů v rámci těžební činnosti a udržitelného využívání lesních ekosystémů. ULRICH, R. — VAVŘÍČEK, D. 2013.
Libus, Jiří – Mauer, Oldřich – Vavříček, Dušan Soil preparation by phloughing in the floodplain forest and its influence on vegetation and primary soil characteristics. Journal of Forest Science. 2010. sv. 56, č. 4, s. 183–194. ISSN 1212-4834.
Vavříček, Dušan – Pecháček, Jan – Baláž, Gabriel – Pancová Šimková, Pavlína – Formánek, Pavel REVITALIZACE PŮDNÍHO PROSTŘEDÍ VALŮ V 7. LVS KRUŠNÝCH HOR S NÁVRHEM DALŠÍCH OPATŘENÍ PRO OBNOVU LESA Krátkodobá syntéza 2008 – 2009.
Samec, Pavel – Vavříček, Dušan – Kučera, Aleš Povodně a hydrické potenciály lesních půd v Moravskoslezském kraji. In: SAMEC, P. Změny klimatu a lesnictví. 1. vyd. Praha: ČZU v Praze, ÚHÚL Brandýs nad Labem, 2008. s. 91–124. ISBN 978-80-213-1841-0.

 

 

 

 

© Ústav Geologie a Pedologie | 2008 - 2018 | Developed by www.jirman.info