header33
Ústav
geologie a pedologie
Jste 71549. návštěvník
těchto stránek od 1.1.2011.
Ústav geologie a pedologie
Lesnická a dřevařská fakulta
Mendelova univerzita v Brně
Zemědělská 3
613 00 Brno

Historie ústavu

Chodba UGP
Chodba UGP
Nově založená VŠZ v Brně zahájila výuku v roce 1919. Do učebních osnov dvou existujících oborů – hospodářského a lesnického – byl od počátku zařazen samostatný předmět „geologie“ s úvazkem 3/1 hodin týdně v zimním a 2/1 hodin týdně v letním semestru 1. ročníku, s navazujícími exkurzemi s geologie a pedologie. Tento předmět externě zajišťoval až do uzavření českých vysokých škol nacisty v roce 1939 Doc. Ing. Dr. O.Gartner. Od roku 1923 došlo ke změně názvu předmětu na geologie (s mineralogií a petrografií), s rozsahem 3/2 hod týdně v zimním a 2/2 hod. týdně v letním semestru na obou oborech.

Po skončení 2. světové války byl založen v roce 1946 na lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské, jako celoškolské pracoviště, samostatný Ústav lesnické a zemědělské geologie, vedený Prof. Ing. Dr. Josefem Pelíškem, DrSc. V roce 1949 došlo k rozdělení předmětu pedologie na zemědělskou (zajišťovanou Prof. Novákem) a lesnickou (zajišťovanou Prof. Pelíškem). Následně došlo i ke změně názvu ústavu – na Ústav geologie a lesnické pedologie, později pak na současný název – Ústav geologie a pedologie.

Po odchodu Prof.Pelíška do důchodu vedli ústav Prof.Ing. Emil Klimo, DrSc (do r.1990), Prof. Ing. RTDr. RNDr. Boris Hruška, DrSc (do r.1994), Doc.RNDr.Zdeněk Laštovička, CSc (do r. 2000) a nyní Doc. Ing. Klement Rejšek, CSc

V současnosti zajišťují pracovníci ústavu výuku geologie na LDF, AF a ZF na všech oborech studia a výuku pedologie na LDF (obory lesního a krajinného inženýrství) a na ZF (na oborech: zahradnictví, zahradní a krajinářská architektura, a dále management zahradních a krajinářských úprav). Všechny tyto předměty jsou povinné a zakončené zkouškou. Jejich součástí je i jednotýdenní terénní cvičení (společné pro geologii a pedologii). Výuka je zajišťována i pro distanční formu studia. Pro pedagogické účely využívá ústav vlastní specializovanou učebnu a laboratoř pro základní fyzikální a chemické analýzy – pro výzkumnou práci další 4 specializované laboratoře.

Pracovníci ústavu provádí jednak dlouhodobý základní výzkum zvětrávací procesy půdotvorných substrátů jednotlivých lesních oblastí ČR, komplexní přístup k pedologickým aspektům lesního školkařství, hodnocení trvalých produkčních podmínek stanovišť, krasové půdy, taxonomie lesních půd, změny dynamiky půdních vlastností oblastí ovlivněných atmogenním spadem.

© Ústav Geologie a Pedologie | 2008 - 2018 | Developed by www.jirman.info