Třída: Ptáci (Aves)

Teplokrevní obratlovci, u nichž jsou přední končetiny proměněny v křídla umožňující létání, zadní končetiny slouží k chůzi.